Monthly Archives: October 2019

รวมนิทานแอนเดอร์เซน เล่ม ๑ ราชินีหิมะ

รวมนิทานแอนเดอร์เซนชุดนี้ แบ่งเป็น ๓ เล่ม คือ ราชินีหิมะ เงือกน้อย และ ธิดาราชันย์ สำหรับรวมนิทานแอนเดอร์เซน เล่ม๑ ราชินีหิมะ ประกอบด้วยนิทานจำนวน ๒๔ เรื่อง

โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล (ฉบับสมบูรณ์)

ขณะฝูงนางนวลออกหากิน นางนวลโจนาทาน ลิฟวิงสตัน กลับฝึกบินโดยลำพัง นางนวลตัวนี้รักการบินเหนืออื่นใด มันค้นพบการบินเร็วกว่านวงนวลตัวใดจะสามารถบินได้ จึงคาดว่าฝูง

เทพนิยายกรีก

เทพนิยายกรีก เป็นเทพนิยายซึ่งดัดแปลงมาจากตำนานเทพเจ้ากรีก จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ เรื่อง เช่นเรื่องของปีกาซัส ม้ามีปีกอันมหัศจรรย์ของเทวีมีเนอร์ว่า คิวปิดหรือที่เรารู้จักว่าคือกามเทพ

เจ้าชายน้อย

นักบินประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกกลางทะเลทราย ขณะซ่อมเครื่องโดดเดี่ยวห่างไกลผู้คน เขาพบเจ้าชายน้อยมาขอให้เขาวาดรูปแกะให้ เมื่อเขาวาดรูปซึ่งเขาเคยวาดสมัยยังเป็นเด็กส่งให้