เทพนิยายกรีก

  • มาร์กาเร็ต อีแวนส์ ไพรซ์ เล่าและวาดภาพประกอบ
  • วัชรินทร์ อำพัน แปล
  • ขนาดรูปเล่ม : ๑๓ x ๑๘.๕ ซม.
  • เนื้อในพิมพ์ ๑ สี และแทรกภาพประกอบ ๔ สี ๙ ภาพ บนกระดาษกรีนรีด ๗๕ แกรม จำนวน ๒๐๐ หน้า
  • เข้าเล่มโดยการเย็บกี่ ปกอ่อนมีปีก พิมพ์ ๔ สี บนกระดาษกรีนการ์ด ๒๕๐ แกรม เคลือบปกด้วยพีวีซีด้าน
  • ราคาปก : ๒๐๐ บาท

เรื่องย่อ

เทพนิยายกรีก เป็นเทพนิยายซึ่งดัดแปลงมาจากตำนานเทพเจ้ากรีก จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ เรื่อง เช่นเรื่องของปีกาซัส ม้ามีปีกอันมหัศจรรย์ของเทวีมีเนอร์ว่า คิวปิดหรือที่เรารู้จักว่าคือกามเทพ ผู้เมื่อลูกศรของพระองค์สัมผัสกับผู้ใด เขาผู้นั้นจะบังเกิดความรักต่อผู้ที่ตนไปพบเห็นเป็นคนแรก เทพนิยายแต่ละเรื่องมีเนื้อเรื่องสนุกสนาน บรรยายเรื่องอย่างเรียบง่ายและงดงามชวนฝัน สำนวนแปลสละสลวย และมีภาพประกอบตระการตาถึง ๘๐ ภาพ นอกจากผู้อ่านจะสนุกเพลิดเพลินแล้ว จะเข้าใจในอารยธรรมกรีกที่เป็นมรดกตกทอดมายังโลกยุคปัจจุบันอย่างกว้างขวางอีกด้วย