รวมนิทานแอนเดอร์เซน เล่ม ๒ ความรักของเงือกน้อย

  • แฮนส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เขียน
  • วิลเฮ็ล์ม พีเดอร์เซน, โลเรนซ์ ฟรือลิค ภาพประกอบ
  • เอ็ดมันด์ ดูแล็ก ภาพปก
  • วัชรินทร์ อำพัน แปลและเรียบเรียง
  • ขนาดรูปเล่ม: ๑๔.๕ x ๒๑ ซม.
  • เนื้อในพิมพ์ ๑ สี บนกระดาษกรีนรีด ๗๕ แกรม จำนวน ๓๒๐ หน้า
  • เข้าเล่มโดยการเย็บกี่ ปกแข็งสันโค้ง ปกแข็งใช้กระดาษแข็งเบอร์ ๒๘ หุ้มปกด้วยกระดาษอาร์ต ๑๖๐ แกรม พิมพ์ ๑ สี เคลือบลามิเนตด้าน ยึดปกด้วยกระดาษกรีนรีด ๗๕ แกรม พิมพ์ ๑ สี ปกแจ็กเกตพิมพ์ ๔ สี บนกระดาษทินโตเรสโต ๑๔๐ แกรม เคลือบด้วยวอเตอร์เบสด้าน ราคาปก ๓๘๕ บาท

เรื่องย่อ

รวมนิทานแอนเดอร์เซนเล่ม ๒ ความรักของเงือกน้อย ประกอบด้วยนิทาน ๓๕ เรื่อง เรื่องที่เด่นที่สุดคือเรื่อง เงือกน้อย กล่าวถึงเผ่าพันธุ์เงือกที่มีลำตัวส่วนบนเหมือนมนุษย์แต่ลำตัวส่วนล่างเป็นหางเหมือนปลา อาศัยอยู่ในทะเลลึก ปกครองโดยราชาเงือก พระองค์มีธิดา ๗ ตน มีอายุต่างกันตนละ ๑ ปี เหล่าธิดาเงือกจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาเที่ยวเล่นบนผิวน้ำเมื่ออายุครบ ๑๘ ปี และเมื่อธิดาเงือกตนสุดท้องได้ขึ้นมาบนผิวน้ำครั้งแรก ก็หลงรักเจ้าชายมนุษย์ที่โดยสารอยู่บนเรือ นางช่วยชีวิตเขาไว้จากเรืออับปาง แต่เมื่อเจ้าชายฟื้นคืนสติก็เข้าใจว่าผู้ที่ช่วยชีวิตเขาไว้เป็นหญิงสาวในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ เขาหลงรักหญิงสาวผู้นั้น แต่ในเมื่อนางเป็นคนในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์เขาจึงไม่อาจสมหวังในความรักได้ กล่าวถึงเงือกน้อยที่หลงรักเจ้าชายมนุษย์สุดหัวใจ นางถึงกับยอมให้แม่มดตัดลิ้น เพื่อแลกกับการเปลี่ยนหางปลาให้เป็นขามนุษย์ พร้อมกับเงื่อนไขว่าหากเจ้าชายแต่งงานกับหญิงอื่นวันใด ร่างของเธอต้องสลายกลายเป็นฟองคลื่น เจ้าชายชื่นชอบเงือกน้อยมาก แต่เขายังไม่ได้ตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกับหญิงใด เขาบอกเล่าว่าเขามีความรักที่ไม่มีวันสมหวัง และหากจะแต่งงานก็จะแต่งกับเงือกน้อย แต่ในที่สุดเมื่อเจ้าชายไปดูตัวราชธิดาต่างเมือง ก็พบว่านางคือหญิงสาวในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ และแน่นอนว่าพระองค์ตกลงแต่งงานกับเธอในทันที ในคืนวันแต่งงานพี่สาวทั้ง ๖ ของเงือกน้อยที่แลกเส้นผมอันสวยงามของพวกนางกับกริชนางแม่มด ก็ยื่นกริชให้เงือกน้อย และบอกว่า ให้สังหารเจ้าชายด้วยกริชเล่มนั้นก่อนตะวันขึ้น แล้วนำเลือดมาราดขาทั้งสองข้าง ขามนุษย์จะกลายเป็นเป็นหางเงือก และจะมีอายุ ๓๐๐ ปี ตามเผ่าพันธุ์ของเงือก แต่เงือกน้อยรักเจ้าชายกว่ารักชีวิตของตัวเอง เธอตัดสินใจโยนกริชทิ้งทะเล แล้วโจนลงทะเล แต่ขณะที่ร่างกลายเป็นฟองคลื่น ก็ปรากฏร่างใหม่อันโปร่งแสงที่เรียกว่าธิดาแห่งอากาศขึ้นมาด้วย การที่เงือกน้อยถือกำเนิดเป็นธิดาแห่งอากาศ ก็เพราะเธอมีจิตใจอันดีงาม และเมื่อเธอประกอบคุณงามความดีต่อไปอีก จนครบกำหนด ๓๐๐ ปี เธอก็จะได้เกิดใหม่อีกครั้ง โดยครั้งนี้เธอจะมีร่างที่มีชีวิตวิญญาณเยี่ยงมนุษย์ ซึ่งเมื่อสิ้นอายุขัย วิญญาณของเธอจะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในสรวงสวรรค์ตราบนิรันดร์ สมดังปรารถนาเมื่อครั้งที่เธอเกิดเป็นเงือก